Informacje Wójta Gminy Żegocina dotyczące pomocy dla Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy po konferencji Wojewody Małopolskiego z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, w których uczestniczył oprócz Wojewody Łukasza Kmity także Wicewojewoda Ryszard Pagacz,  Wicemarszałek Łukasz Smółka, Starosta Bocheński Adam Korta oraz przedstawiciele służb ratunkowych i porządkowych w Małopolsce. W każdym powiecie zorganizowany zostanie Powiatowy Magazyn Pomocowy.

Kilka informacji ważnych dla mieszkańców Gminy Żegocina:

1. Samodzielnie nie jedźcie na granicę.
W tej chwili wyjazdy samodzielne na granicę po odbiór osób są kompletnie niewskazane - potęgują chaos organizacyjny (m.in. korkują dojazdy i logistykę dostaw) i utrudniają pracę służb. Takie wyjazdy są także w pewnym stopniu ułatwieniem dla różnego rodzaju naciągaczy, którzy wykorzystując sytuację zarabiając na uchodźcach. Transport uchodźców jest bardzo dobrze skoordynowany pociągami specjalnymi oraz autobusami - nie ma potrzeby organizowania dodatkowych przewozów.
Przewiezienie osób transportem prywatnym często odbywa się także ze szkodą dla uchodźców, ponieważ nie są oni w pełni rejestrowani i obsłużeni przez system zarządzania kryzysowego. Rozproszenie informacji oraz relokowania potrzebujących osób to ogromny teraz problem także organizacyjny pod kątem opieki zdrowotnej (część z tych osób potrzebuje badania, leczenia, lekarstw), ubezpieczenia, opieki nad dziećmi itp. Proszę o powstrzymanie się od samodzielnych wyjazdów.

2. Przyjmowanie osób do prywatnych domów.
Decyzje o przyjęciu pod własny dach proszę o podejmowanie z rozwagą. Państwa piękne odruchy serca są ważne i wyczekiwane, lecz niech będą także przemyślane. Przyjmujecie ludzi na długie tygodnie lub nawet miesiące biorąc na siebie odpowiedzialność za nich - ich zdrowie, wyżywienie, opiekę na co dzień, a być może także ich dzieci i związane z tym wszelkiego rodzaju obowiązki (np. dotyczące nauki). Pomoc państwa polskiego będzie się rozszerzała, ale zanim dotrze do każdego z Was może minąć sporo czasu - do tego momentu to Wy bierzecie odpowiedzialność za tych ludzi. Jeśli przyjęliście potrzebujących do siebie to już dziś składam Wam gorące podziękowania. Jednocześnie proszę o przekazywanie tych informacji do UG Żegocina do Pana Wojciecha Kępy (inspektor obrony cywilnej) - tel.14 64 84 525 lub e-mail kryzysowy@zegocina.pl

3. Przekazywanie darów.
Proszę wszystkich mieszkańców, którzy mają potrzebę serca wsparcia darami dla Ukrainy, aby dary te przekazywali bezpośrednio do CkSiT w Żegocinie w godz.od 8:00-21:00 lub w Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej.
Centralne magazyny gromadzące towary mają duże obłożenie - odbierają i wydają sprzęt, a dowożenie ich samodzielnie na granicę jest bezcelowe. Proszę pamiętać, że na Ukrainie jest wojna - nie ma żadnych szans na samodzielne przekroczenie granicy.
W najbliższym czasie czeka nas dużo pracy organizacyjnej do przyjęcia dużej liczby osób potrzebujących. Pamiętajcie, że pracujemy nie tylko nad organizacją noclegu - to także wyżywienie, opieka lekarska, wypoczynek, sprzątanie (np. pranie ubrań kilkudziesięciu osób), odbiór odpadów, pomoc psychologiczna, tłumaczenie, nauka dla dzieci i wiele innych. Jeśli nie będzie informacji na FB czy stronach gminy to nie znaczy, że nie pracujemy. Wraz z moimi pracownikami oraz sztabem kryzysowym będziemy pracować przede wszystkim nad tym, aby zapewnić ludziom relokowanym do gminy Żegocina godne warunki przebywania.
Proszę Was o spokojne, skoordynowane z nami działania, włączanie się w akcję zgodnie z przekazywanymi informacjami, aby bezkonfliktowo i sprawnie realizować pomoc poszkodowanym.

 

Wójt Gminy Żegocina

Wojciech Wrona

Kategorie
Komunikaty