Inwentaryzacja ogrzewania budynków

life_malopolska.jpg

Wójt Gminy Żegocina informuje, że w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (uchwała Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.) gminy są zobowiązane do prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie druku ankiety. Ankietę prosimy przekazać w formie papierowej do tut. urzędu.

ANKIETA

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20190718133932_ankieta.doc
Kategorie
Komunikaty