NOWE INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA

kmirowska

W ramach zadania pn. Remont drogi transportu rolnego „Targowica-Nadole” w miejscowości Żegocina wyremontowany został odcinek drogi o długości 281 mb, w tym położona została nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku 218 mb oraz płyty betonowe na odcinku 63 mb. Wartość zadania: 61.332,04 złotych. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 30 tysięcy złotych z programu „Remonty Dróg Transportu Rolnego” z Województwa Małopolskiego. Wykonawcami były firmy: „ROAD” Prace Ziemno-Drogowe Beata Czyżycka z Porąbki Iwkowskiej oraz firma „TMGM” Kazimierz Gołdas z Bochni.

uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/3-targowica-z-10.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/3-targowica-z-1.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/3-targowica-z-5.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/3-targowica-z-6.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/3-targowica-z-7.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/3-targowica-z-8.JPG

Wykonano również remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego i własnych gminy:

1. Remont drogi „Kowalczyki” w miejscowości Żegocina poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 50 mb, o wartości 26.065,19 złotych. Wykonawca: „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski.

8-zegocina-kowalczyki.JPG

2. Remont dróg gminnych w miejscowości Łąkta Górna: „Zagrody-Bujak” poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 164 mb, o wartości 12.480,32 złotych, „Zagrody-Szmyd” poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 76mb, oraz nawierzchni z tłucznia o długości 19,5 mb o wartości 29.837,38 złotych. Wykonawca: „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski.

uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/1-zagrody-lg-1.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/1-zagrody-lg-2.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/1-zagrody-lg-3.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/2-szmyd-lg.JPG

3.  Remont drogi gminnej „Widoma-Błaskówka” w miejscowości Rozdziele poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 161 mb, o wartości 22.990,45 złotych. Wykonawca: „KRUSZ-BUD” Piotr Iwulski.

uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/9-rozdziele-blaskowka-1.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/9-rozdziele-blaskowka-2.JPG

4. Remont przepustu wraz z częściowym remontem nawierzchni drogi „Widoma-Rola” w Rozdzielu – wartość zadania 19.926,00 złotych. Wykonawca „BUDPOL” S.C. Z.Frączek. M. Sajdak

5.  Remont drogi „Nadole-Kędziory” w miejscowości Żegocina poprzez utwardzenie drogi destruktem asfaltowym na odcinku 720 mb, o wartości 47.648,97 złotych. Wykonawca: „TRANS-KRUSZ” Paweł Frączek

uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/4-kedziory-z-1.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/4-kedziory-z-2.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/4-kedziory-z-3.JPG

5.  Wykonanie dwóch mijanek w Bytomsku, przysiółek "Majdan" - koszt 6.000,00 złotych, było to zadanie w ramach funduszu sołeckiego.

uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/6-mijanka-bytomsko-majdan-1.JPG
uploads/2020/09/inwestycje-drogowe/6-mijanka-bytomsko-majdan-2.JPG
Kategorie
Komunikaty