IZBA REGIONALNA I GALERIA WIEJSKA W ŻEGOCINIE

kmirowska

Izba Regionalna i Galeria Wiejska Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy w Żegocinie zlokalizowana jest w suterenach wielofunkcyjnego budynku, w którym znajdują się: Gminna Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Remiza OSP. Położona w centrum wsi. Ma bogate zbiory etnograficzne: dawne narządzie rolnicze i rzemieślnicze, sprzęty domowe, obrazy religijne, wyroby rzemieślnicze - głównie z drewna, zbiory ikonograficzne tj. archiwalne zdjęcia, dokumenty, dawne książki itp. dotyczące przede wszystkim terenu obecnej Gminy Żegocina. Prezentuje także bogaty dorobek twórczości ludowej miejscowych artystów: hafciarek, malarzy, rzeźbiarzy, snycerzy, fotografików itd. Zlokalizowano tu także Kącik Patrona Stowarzyszenia - Czesława Blajdy.

Istnieje możliwość odbywania tu lekcji o kulturze i historii regionalnej wg opracowanych przez nauczyciela historii Bogdana Bielaka scenariuszy oraz zwiedzania Izby z przewodnikiem - członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy,

Izba Regionalna i Galeria Wiejska w Żegocinie przyczynia się nie tylko do ratowania pamięci historycznej, promocji lokalnej kultury, ale także do rozwoju turystyki, gdyż oferując ciekawą ekspozycję oraz wystawy, jest interesującym miejscem do zwiedzenia na trasie wędrówek pieszych szlakami turystycznymi pieszymi (żółty na Kamionną, zielony na Łopusze) oraz rowerowymi (czerwona i zielona żegocińska trasa rowerowa). Może być także miejscem docelowym wypraw pieszych, rowerowych i jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie nawet wycieczek autokarowych. Izba Regionalna i Galeria Wiejska w Żegocinie posiada własny, mały folder promocyjny.

IZBA REGIONALNA

Izba Regionalna powstała z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocinskiej, podjętego w 2005 roku. Początki jej funkcjonowania wiążą się z realizacją przez Gminę Żegocina projektu "Ekomuzeum Ziemi Bocheńskiej", dofinansowanego przez Fundację "Partnerstwo dla środowiska". Zakończenie projektu, którego celem było zebranie eksponatów i urządzenie Izby Regionalnej odbyło się 24 listopada 2005 r. 

Dzięki zaangażowaniu Zarządu Stowarzyszenia, którym kierował Czesław Pączek, zrozumieniu i hojności osób, które przekazały eksponaty, zaangażowaniu nauczycieli (Alicja Janiczek, Tadeusz Olszewski, Bogdan Bielak), udało się przygotować, skatalogować i wyeksponować ponad 120 przedmiotów, pochodzących z darów mieszkańców gminy, m. in. od sołtysa Bolesława Łękawy, Jerzego Błoniarza, Jana Burka, Stanisławy Nogalskiej, Stanisławy Dudziak. 

Dzięki aktywności działaczy Stowarzyszenia oraz ofiarności mieszkańców gminy z każdym rokiem przybywało eksponatów. Liczba zwiedzających Izbę, podziwiających eksponaty ciągle rosła i tak było do maja 2012 roku. Wtedy, po mocnych opadach deszczu i awarii kanalizacji, doszło do zalania pomieszczeń Izby. Część eksponatów uległa zniszczeniu, kolejne wymagały, podobnie jak wszystkie pomieszczenia dezynfekcji, inne renowacji. Dzięki pozyskaniu unijnej dotacji przez samorząd (PROW - 44.000,00 zł) stało się możliwe nie tylko odmalowanie pomieszczeń, ale także rozbudowa Izby, jej poszerzenie o kolejne pomieszczenie na eksponaty. Remont pomieszczeń Izby Regionalnej objął m. in: uzupełnienie i wymianę posadzek, uzupełnienie tynków wewnętrznych, wymianę stolarki, malowanie, uzupełnienie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. 

Po tej modernizacji, z początkiem 2013 roku rozpoczęły się prace nad ponownym urządzeniem Izby. Kilkaset godzin aktywiści Stowarzyszenia oraz pomagających im uczniom Publicznego Gimnazjum w Żegocinie przepracowali przy montażu półek, czyszczeniu eksponatów i ich rozmieszczaniu, jak również opisaniu i inwentaryzowaniu. Ponowne niejako otwarcie Izby miało miejsce 15 czerwca 2013 roku. Każdy z posiadanych obecnie 400 eksponatów posiada kartę ze zdjęciem, opisem i numerem inwentarzowym. 

Od lipca 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół ZIemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy prowadzi Archiwum Społeczne, w którym gromadzone są i udostępniane archiwalne dokumenty, fotografie i inne materiały papierowe oraz nagrania dźwiękowe.

GALERIA WIEJSKA

Galeria Wiejska, utworzona została w 1993 roku, z inicjatywy Pani Teresy Dziedzic - Kierowniczki Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie. Pierwotnie mieściła się w budynku byłej wikarówki w Żegocinie (obok Placu Świętego Floriana, na wprost kościoła parafialnego w Żegocinie). Po powodzi w lipcu 1997 roku, gdy budynek został zalany, Galeria przestała funkcjonować. 

Jej działalność wznowiło dopiero Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej wraz z utworzeniem Izby Regionalnej, czyli w listopadzie 2005 roku. Obecnie znajduje się w suterenach wielofunkcyjnego budynku w Żegocinie, zajmując jedną, średniej wielkości salę wystawową. Prezentowane są tu okresowe wystawy fotograficzne, plastyczne, rozpoczynane zwykle wernisażami, podczas których odbywają się spotkania z autorami prac. Przy większości wystaw wydawane są przez Stowarzyszenie okolicznościowe prospekty. 

Od 2012 roku prezentowane są tu wystawy pokonkursowe lub poplenerowe, na których wystawiane są obrazy, grafiki, zdjęcia wykonane przez uczestników przedsięwzięć, organizowanych przez Stowarzyszenie; zwykle ze wsparciem finansowym samorządu Gminy Żegocina.

uploads/CO-ZWIEDZAĆ/TURYSTYKA/izba-i-galeria-1.jpg
uploads/CO-ZWIEDZAĆ/TURYSTYKA/izba-i-galeria-2.jpg
uploads/CO-ZWIEDZAĆ/TURYSTYKA/izba-i-galeria-3.jpg
uploads/CO-ZWIEDZAĆ/TURYSTYKA/izba-i-galeria-4.jpg
Kategorie
Komunikaty