JEDNOSTKI OSP Z GMINY ŻEGOCINA OTRZYMAŁY SPRZĘT O WARTOŚCI PONAD 90 TYS. ZŁ

kmirowska

W poniedziałek 21 września, przed remizą OSP w Żegocinie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Jednostki OSP z terenu Gminy Żegocina otrzymały sprzęt o łącznej wartości 91.920 zł, z czego 90.470 zł pochodziło z Ministerstwa Sprawiedliwości, a 1.450 zł z budżetu Gminy Żegocina.

Dzięki dofinansowaniu jednostki wzbogaciły się o: 

OSP w Żegocinie: ubrania specjalne 3-częściowe (5 kpl.), ubrania koszarowe 4-częściowe (4 kpl.), radiotelefon przenośny (3 szt.), buty specjalne (4 kpl.), kamera termowizyjna (1 szt.), węże W-52 (2 szt.), węże W-75 (2 szt.). 

OSP w Łąkcie Górnej: ubrania specjalne 3-częściowe (5 kpl.), ubrania koszarowe 4-częściowe (4 kpl.), radiotelefon przenośny (1 szt.), buty specjalne (4 kpl.), pompa elektryczna zanurzeniowa (1 szt.), węże W-52 (2 szt.), węże W-75 (2 szt.).

OSP w Rozdzielu: ubrania koszarowe 4-częściowe (6 kpl.), radiotelefon przenośny (2 szt.), buty specjalne (4 kpl.), pompa elektryczna zanurzeniowa (1 szt.), węże W-52 (2 szt.), węże W-75 (2 szt.).

OSP w Bytomsku: ubrania specjalne 3-częściowe (2 kpl.), ubrania koszarowe 4-częściowe (4 kpl.), radiotelefon przenośny (1 szt.), buty specjalne (4 kpl.), węże W-52 (2 szt.), węże W-75 (2 szt.).

OSP w Bełdnie: ubrania koszarowe 4-częściowe (4 kpl.), radiotelefon przenośny (1 szt.), buty specjalne (4 kpl.), węże W-52 (2 szt.), węże W-75 (2 szt.).

Uroczystość prowadził sekretarz Sądu Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Małopolskiego – Tadeusz Stary . Po powitaniu gości, nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu na ręce Komendantów OSP, a dokonał go Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona , mł. Bryg. Robert Cieśla – Komendant Powiatowy PSP w Bochni, Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. małopolskiego – Łukasz Łach oraz Pan Jerzy Błoniarz - Radny Powiatowy w Bochni a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie. 

Po przekazaniu sprzętu, nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Wojciech Wrona . – Dziękuję w szczególności nieobecnemu niestety posłowi Edwardowi Siarce – Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Małopolskiego oraz prezesowi Jerzemu Błoniarzowi, który koordynował całe przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy i nie tylko – mówił. 

Kolejno głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni – Ludwig Węgrzyn , który również podziękował Jerzemu Błoniarzowi za trud zdobycia sprzętu, mł. Bryg Robert Cieśla Komendant Powiatowy PSP w Bochni oraz Pan Łukasz Łach – Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. Małopolskiego. Słowa podziękowania i wdzięczności do wszystkich strażaków – „dzielnych żołnierzy Floriana” skierował także Pan Jerzy Błoniarz.  

Jako ostatni głos zabrał Pan Janusz Stańdo – Komendant Gminny OSP, który podziękował w imieniu wszystkich obdarowanych strażaków. 

W wydarzeniu brali udział również: Pan Grzegorz Gołąb – Przewodniczący Rady Gminy Żegocina, Pan Tadeusz Cichoń – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Pan Tadeusz Olszewski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Ks. Proboszcz parafii w Żegocinie – Bogusław Pasierb oraz Ks. Stanisław Szczygieł – Powiatowy Kapelan Strażaków oraz dumni: druhny i druhowie OSP z terenu naszej Gminy. 

logotypy12.jpg

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, zakończyła się oficjalna część uroczystości.

uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-10.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-11.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-12.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-13.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-14.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-15.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-16.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-17.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-18.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-19.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-1.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-20.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-23.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-2.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-3.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-4.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-5.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-6.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-7.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-8.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-21.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-22.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-24.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-9.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-23.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-25.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-26.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-27.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-29.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-30.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-33.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-35.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-36.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-37.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-38.JPG
uploads/2020/09/przekazanie-sprzetu/-40.JPG
Kategorie
Komunikaty