JUBILEUSZ 10-LECIA SZKOŁY MUZYCZNEJ W ŻEGOCINIE

kmirowska

W piątkowe popołudnie 24 stycznia, w auli Zespołu Szkół w Żegocinie miało miejsce niezwykle uroczyste wydarzenie – Jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie.

dscf1912.jpg

Szkoła Muzyczna powstała w 2010 roku, z inicjatywy ówczesnych władz samorządowych, a jej głównym celem było kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży - głownie nauka gry na wybranych instrumentach, nauka śpiewu oraz nauka muzykowania zespołowego. W szkole zostały utworzone zespoły instrumentalne tj. zespół muzyki rozrywkowej, mała orkiestra szkolna, chór wielogłosowy, dziecięce zespoły wokalno-rytmiczny, duety, tria, kwartety czy kwintety, które w miarę możliwości technicznych biorą udział w życiu kulturalnym szkoły oraz Gmin. Młodzi muzycy występują podczas licznych koncertów. Szkoła cieszy się ciągłymi osiągnięciami uczniów w przesłuchaniach, konkursach i festiwalach krajowych, promując Szkołę Muzyczną w Żegocinie. Na podstawie porozumienia Gminy Żegocina, Gminy Limanowa oraz Gminy Lipnica Murowana, szkoła udziela nauki gry na instrumentach muzycznych tj. skrzypce, wiolonczela, fortepian, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, akordeon w trzech placówkach, wychodząc naprzeciw uczniom, którzy mają utrudniony dojazd do Żegociny na zajęcia.

Rozpoczęciem jubileuszowych uroczystości była kolęda w wykonaniu Orkiestry Szkolnej pod batutą Pana Bogdana Tomala. Następnie, dyrektor Tomasz Cudejko, który kieruje placówką od początku jej powstania powitał wszystkich przybyłych gości. Wśród nich byli między innymi: Poseł na Sejm RP Pan Stanisław Bukowiec, Wójt Gminy Żegocina Pan Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Żegocina Pani Joanna Pyrz, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Pan Grzegorz Gołąb, Dyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli z naszej Gminy, Laskowej i Pasierbca, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Limanowej Pan Wincenty Curzydło, Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Bochni Pan Krzysztof Krawczyk, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie Pan Andrzej Krupczyński, Wójt Gminy Lipnica Murowana Pan Tomasz Gromala, Wójt Gminy Limanowa Pan Jan Skrzekut, Przewodnicząca Komisji do spraw Pomocy Społecznej Rady Powiatu Limanowskiego Pani Dorota Stanisławczyk, proboszcz parafii Łąkta Górna, ks. Janusz Czajka, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Krzysztof Guzik i inni.

Następnie, dyrektor w krótki i ciekawy sposób przybliżył historię powstania Szkoły, a także perypetie i problemy jakie temu towarzyszyły. Wręczył także symboliczne pamiątki oraz złożył podziękowania na ręce tych, którzy przez dekadę istnienia placówki czynnie ją wspierali. Kolejno głos zabrał nauczyciel gry na trąbce – Pan Jakub Puch, który również w skondensowany sposób przedstawił historię szkoły. 

Po tym, głos zabrał Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, który podkreślił ogromną rolę swojego poprzednika – Pana Jerzego Błoniarza w procesie powstania Szkoły Muzycznej. Złożył także gratulacje wszystkim zdolnym uczniom Szkoły, a także jej dyrektorowi za bardzo dobre kierowanie placówką od 10 lat. Korzystając z okazji, wręczył także wybranym osobom Nagrody Wójta Gminy Żegocina.

Po tym, dyrektor Tomasz Cudejko odczytał list gratulacyjny przesłany przez Starszego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej X Regionu Małopolski, Pana Wiesława Dziedzińskiego, a następnie oddał głos gościom. 

W tej części uroczystości, samorządowcy i dyrektorzy zabierając glos gratulowali dyrektorowi sukcesów i umiejętnego zarządzania Szkołą, a także dziękowali za dotychczasową współpracę.

Po przemówieniach wypełnionych ciepłymi słowami, aulę wypełniły dźwięki instrumentów na których swoje występy dali soliści – absolwenci Szkoły Muzycznej w Żegocinie:

1. Marcin Kukla (puzon), Kamil Serefko (fortepian) 

2. Jakub Pietrzak (saksofon), Kamil Serefko (fortepian) 

3. Justyna Jędrzejek (flet) 

4. Aleksandra Banaś (gitara) 

5. Karol Brydniak (fortepian) 

6. Dorota Pałka (klarnet); Grzegorz Kukuła (akordeon) 

Następnie Orkiestra Szkolna wykonała kolędę, a zgromadzeni goście mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez rodziców uczniów Szkoły. Na tym zakończono oficjalną część pięknych obchodów Jubileuszu 10-lecia istnienia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Żegocinie.

W drugiej części spotkania, współzałożyciel Szkoły Muzycznej i członek Zarządu Powiatu - Pan Jerzy Błoniarz wręczył dyrektorowi Cudejko okolicznościowy ryngraf  z okazji Jubileuszu,

uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1915.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1921.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1924.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1925.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1926.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1927.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1928.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1929.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1930.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1931.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1933.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1934.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1937.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1938.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1943.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1944.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1952.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1954.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1955.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1968.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1977.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1978.jpg
dscf2004.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1988.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1989.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1992.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1999.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2002.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1935.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1959.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1967.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1969.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1972.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1973.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1975.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1976.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1979.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1981.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1983.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1984.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1985.jpg
dscf2006.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1987.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1991.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1994.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf1996.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2003.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2005.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2017.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2018.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2019.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2020.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2021.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2025.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2026.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2028.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2030.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2032.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2033.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2034.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2036.jpg
dscf2035.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2012.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2016.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2022.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2031.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2032.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2033.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2034.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/dscf2035.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/p1450329.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/p1450334.jpg
uploads/2020/01/jubileusz-muzycznej/ryngraf.jpg
Kategorie
Komunikaty