JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE W GMINIE ŻEGOCINA – 08.06.2024

W dniu  8 czerwca bieżącego roku piętnaście par małżeńskich wzięło udział w  uroczystych obchodach Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Wśród nich znalazło się 5 par złotych jubilatów (z 50-letnim stażem) i 8 par srebrnych jubilatów (z 25-letnim stażem). Dwie pary odznaczone medalami nie mogły przybyć na uroczystość, w związku z czym wręczenie medali nastąpi w terminie późniejszym. Diamentowych godów doczekały dwie pary małżeńskie, natomiast złotych godów ogółem 10 par.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Żegocinie, Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. proboszcza Bogusława Pasierba oraz proboszcza parafii   Łąkta ks. Janusza Czajkę.  Dalsza część obchodów miała miejsce w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, gdzie przybyłe małżeństwa zostały powitane przez kapelę w składzie : dyrektor Szkoły Muzycznej w Żegocinie Pan Tomasz Cudejko wraz z synami Adamem i Piotrem oraz Zespół Regionalny „Łąkta” .

Część oficjalną obchodów rozpoczęło przemówienie Pani Marii Pławeckiej-Stańdo - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, w którym podziękowała przybyłym gościom i pogratulowała im długiego pożycia małżeńskiego. Następnie głos zabrał  Wójt Gminy Żegocina - Pan Wojciech Wrona i Przewodniczący Rady Gminy Żegocina - Pan Piotr Kępa,  którzy również pogratulowali wszystkim pięknych jubileuszy. Kolejno spośród zaproszonych gości  głos zabrał  ksiądz proboszcz Parafii Łąkta , gratulując jubilatom pięknej uroczystości.

Po przemówieniach, Wójt Gminy wręczył złotym jubilatom „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznane przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, a Przewodniczący Rady Gminy symboliczne kosze kwiatów. Dodatkową pamiątką były pięknie ilustrowane albumy, którą jubilaci otrzymali z rąk Kierownik USC w Żegocinie. Srebrnym jubilatom również wręczono  dyplomy oraz   albumy.

Wśród par, które zostały odznaczone (obecnych i nieobecnych) znaleźli się Państwo: Józefa i Stanisław Mirowscy, Stanisława i Władysław Dydeńscy, Teresa i Józef Świerczek, Krystyna i Stanisław Paruch, Krystyna Zbyrowska-Nowak i Ludwik Nowak, Halina i Stanisław Jelonek, Franciszka i Franciszek Strączek.

Z kolei srebrni jubilaci obecni na uroczystości to Państwo: Iwona i Paweł Puch, Jolanta i Paweł Sajdak, Elżbieta i Henryk Dudek, Edyta i Paweł Steczko, Brygida i Wojciech Sądel, Ewa i Wojciech Świder, Bożena i Sławomir Dudzic, Barbara i Andrzej Łękawa.

Po wzniesieniu toastu i odśpiewaniu „Sto lat”   wszyscy zgromadzeni rozpoczęli wspólną zabawę w rytm piosenek w wykonaniu  Zespołu Regionalnego „Łąkta” pod kierownictwem choreografa - Pani Marii Dudek.

Poczęstunek dla gości przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Żegocinie przy współpracy z dyrektorem CKSiT Panią Magdaleną Adamską.

Kategorie
Komunikaty