KGW GMINY ŻEGOCINA Z NOWYM WYPOSAŻENIEM

kmirowska
30-05-2023

Decyzją Ministra Sprawiedliwości, Gmina Żegocina otrzymała dotację w wysokości 15.000,00 zł na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup nowego wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bytomsku, Łąkcie Górnej oraz Rozdzielu.

W ramach zadania zakupiono:

KGW Łąkta Górna

• zestaw nagłośnienia

• mikrofon

KGW Bytomsko

• frytownica

• opiekacz

• lodówka

• zestaw cateringowy stół + ławki - 2 szt

KGW Rozdziele

• chłodziarka

• zestaw garnków

W symbolicznym przekazaniu czeków, które miało miejsce w Urzędzie Gminy Żegocina, wzięli udział: Poseł na Sejm RP Piotr Sak, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Inspektor Agnieszka Kukla oraz przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie, Wójt Gminy Żegocina wręczył Posłowi Piotrowi Sakowi pisemne podziękowania zarówno  za pomoc w pozyskaniu środków finansowych z Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, jak i za całokształt współpracy.

uploads/2023/05/sak/3500918007897773928019183052798115576049878n.jpg
uploads/2023/05/sak/35009640263830334783986832862147012993941380n.jpg
uploads/2023/05/sak/3501621907756237241849601620933700514934669n.jpg
uploads/2023/05/sak/3502435692692262188064423773167392652154266n.jpg
uploads/2023/05/sak/350363157166617642828228999440049390536172n.jpg
uploads/2023/05/sak/35037228217162725288223753879390195589554925n.jpg
uploads/2023/05/sak/35037357015668553505101408540640155811378141n.jpg
uploads/2023/05/sak/35037717512985079343969676108623577561349896n.jpg
uploads/2023/05/sak/3503801751746319622341063008630613905751569n.jpg
uploads/2023/05/sak/35038198422980994770435026664399749634732035n.jpg
uploads/2023/05/sak/3483579622256202435135317006866483073925556n.jpg
uploads/2023/05/sak/34835921914226112185341898411965643498974315n.jpg
uploads/2023/05/sak/3483608512651031893539281398167188237686734n.jpg
uploads/2023/05/sak/348361571779135260463675763073958691412603n.jpg
uploads/2023/05/sak/3483661491852750644878123970260923267809566n.jpg
uploads/2023/05/sak/3483691101019273262601644219351286564391256n.jpg
uploads/2023/05/sak/34838770710405908735795793401536812697757903n.jpg
Kategorie
Komunikaty