"Kierunek Kariera" ponownie otwarty dla osób poniżej 50

Kto będzie mógł wziąć udział w projekcie?

Od 12 września zapraszamy wszystkie osoby: 

  • pracujące, 
  • które są związane z Małopolską (przez miejsce pracy, zamieszkania lub nauki) 
  • ukończyły 25 rok życia. 

Zniesiony zostaje warunek posiadania maksymalnie średniego wykształcenia. 

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko te osoby, które dotąd nie były uczestnikami „Kierunku Kariera”. Nie ma możliwości skorzystania z usług projektu po raz drugi.

 

Z czego można skorzystać?

Doradztwo zawodowe

Projekt „Kierunek Kariera” daje możliwość skorzystania z Bilansu Kariery, usługi doradztwa zawodowego. Dla osób o sprecyzowanych celach edukacyjno-zawodowych, czyli znających swoje potrzeby szkoleniowe, doradca przeprowadza jedno spotkanie w formie podstawowego Bilansu Kariery. Jeśli natomiast, w opinii doradcy, cele edukacyjno-zawodowe nie są zbieżne z planami zawodowymi lub uczestnik chce upewnić się jakie umiejętności i kompetencje posiada, doradca proponuje pogłębioną formę Bilansu Kariery, która minimalnie obejmuje 2 spotkania. Do tej pory z usługi podstawowego Bilansu Kariery skorzystało prawie 35 tys. Małopolan, na wersję pogłębioną zdecydowało się ponad 3 tys. osób.

Dofinansowanie do szkoleń i kursów

Na spotkaniu z doradcą zawodowym uczestnik może zamówić max. 180 bonów o łącznej wartości 2700 zł, do wykorzystania na szkolenia ogólne: językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy czy z zakresu zarządzania projektami. Wkład własny uczestnika wynosi 15% wartości zamawianych bonów. 

 

W przypadku chęci opłacenia studiów podyplomowych z bonów, jeśli zajęcia rozpoczynają się wcześniej niż możliwe jest przystąpienie do projektu (data spotkania z doradcą zawodowym ustalona przy rejestracji do projektu), prosimy o kontakt z Anitą Całką:  anita.calka@wup-krakow.pl .

 

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod adresem:   https://kierunek.pociagdokariery.pl/

kierunek-kariera.jpg
Kategorie
Komunikaty