KOLEJNA KAPLICZKA W ŻEGOCINIE WYREMONTOWANA

kmirowska

Kolejną inwestycją w naszej gminie, jaka została ukończona jesienią, jest remont przydrożnej, słupowej kapliczki Matki Bożej Różańcowej z 1865 r. w Żegocinie (w drodze z cmentarza parafialnego na Nową Wieś). Prace polegały m.in. na remoncie i konserwacji oraz uporządkowaniu terenu wokół kapliczki.Wyremontowana kapliczka jest już szóstą z kolei, przy której udało się poczynić prace konserwatorskie. 

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 19 950,00 zł, w tym kwota 15 000,00 zł to dotacja celowa ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Kapliczki Małopolskie 2019". Prace konserwatorskie wykonała firma „PETRA” Pana Mieczysława Smolika z Krzeczowa.

Kategorie
Komunikaty