KOLEJNA PROMESA DLA GMINY ŻEGOCINA

kmirowska

W środę 8 lipca, w Muzeum Lotnictwa w Krakowie Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona odebrał z rąk Wicemarszałka Tomasza Urynowicza oraz Radnej Województwa Małopolskiego Marty Mordarskiej w obecności Marszałka Witolda Kozłowskiego oraz Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Romana Wcisło promesę o wartości ponad 225 tys. zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Łąkcie Górnej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Bytomsku. 

– Dziękuję Zarządowi Województwa oraz Panu Wicemarszałkowi Łukaszowi Smółce za te środki przyznane w ramach Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Dyrektora Romana Wcisło za wszelką pomoc techniczną. Rozbudowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy to jedne z ważniejszych zadań inwestycyjnych. – mówił Wójt Gminy Wojciech Wrona.

uploads/2020/07/promesa-krakow/dscf3448.jpg
uploads/2020/07/promesa-krakow/dscf3449.jpg
uploads/2020/07/promesa-krakow/dscf3452.jpg
uploads/2020/07/promesa-krakow/dscf3453.jpg
uploads/2020/07/promesa-krakow/dscf3455.jpg
uploads/2020/07/promesa-krakow/dscf3456.jpg
uploads/2020/07/promesa-krakow/dscf3457.jpg
uploads/2020/07/promesa-krakow/dscf3458.jpg
uploads/2020/07/promesa-krakow/dscf3446.jpg
Kategorie
Komunikaty