KOLEJNE 56 LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z NASZEJ GMINY

kmirowska

Gmina Żegocina w kolejnej edycji rządowego programu Zdalna Szkoła + zakupiła 56 laptopów , które zostaną przekazane 6 szkołom z terenu naszej gminy a następnie trafią do uczniów.

Po 10 sztuk laptopów trafi do Szkół Podstawowych w Bytomsku, Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie, 10 do Zespołu szkół w Żegocinie oraz 6 do Szkoły Muzycznej. 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 74 999,68 zł i w całości zostanie pokryta ze środków dotacji.

Kategorie
Komunikaty