Kolejny etap konsultacji nowej LSR

Szanowni Państwo, 

na stronie internetowej LGD oraz facebook pojawiły się linki do elektronicznych ankiet dla mieszkańców dotyczących budowania nowej LSR na lata 2023-2027. To kolejne działanie konsultacyjne po spotkaniach, które odbywały się w każdej gminie. Prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie obu anonimowych ankiet. Urzędy gmin prosimy o zamieszczenie tych ankiet na własnych stronach internetowych i mediach społecznościowych jak również o rozesłanie i rozpropagowanie ich wśród pracowników urzędu. 

 

Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców obszaru, gdyż chcielibyśmy, aby projektowane w przyszłości działania, realnie odpowiadały na problemy i wyzwania, z jakimi spotykają się mieszkańcy naszego obszaru. Zgromadzone dzięki ankiecie dane pozwolą na precyzyjne określenie kierunków działań, celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w opracowywanym dokumencie strategicznym. Poniżej linki do ankiet:

 

Źródło: LGD "Dolina Raby"

Kategorie
Komunikaty