KOMISJA OBJAZDOWA RADNYCH GMINY, WÓJTA GMINY ORAZ PRACOWNIKÓW UG – 13.05.2022

kmirowska
13-05-2022

W piątek 13 maja odbyła się komisja objazdowa, w której wzięli udział Radni Gminy Żegocina wraz z Przewodniczącym Grzegorzem Gołębiem, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Żegocina Joanna Pyrz, Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Jan Bujak, Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty Katarzyna Rosiek oraz Pani Ewa Bukowiec.

Wizytatorzy w pierwszej kolejności odwiedzili szkoły: w Rozdzielu, Bytomsku, Żegocinie (Szkołę Podstawową, Zespół Szkół, Szkołę Muzyczną) i Łąkcie Górnej oraz przedszkole w Żegocinie i Łąkcie Górnej. Spotkanie było okazją do rozmowy z Dyrektorami placówek, wymiany zdań, a także przedstawienia najbardziej palących potrzeb w wyżej wymienionych placówkach – nie tylko materialnych, dotyczących remontów, ale także społecznych oraz dotyczących pomocy psychologicznej dla dzieci, które tego wymagają. Radni obejrzeli także zadania, na które Rada Gminy przeznaczyła pieniądze w ostatnim czasie, jak schody w szkole w Żegocinie, plac zabaw w przedszkolu w Żegocinie, fortepian oraz wyremontowane sale Szkoły Muzycznej etc.

Kolejno odwiedzono budynek dawnej szkoły w Bełdnie, zakupioną przez gminę działkę w Bełdnie a także remizę OSP Bełdno.

Ostatnim punktem komisji objazdowej był Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie. Kierownik ŚDS Ewa Tajs omówiła najbardziej pilne potrzeby placówki, opowiedziała o jej funkcjonowaniu a także codziennym życiu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Na tym zakończono ponad 5-godzinną komisję objazdową.

uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8421.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8423.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8424.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8426.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8428.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8429.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8433.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8435.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8437.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8438.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8441.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8443.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8445.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8447.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8449.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8450.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8451.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8453.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8456.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8457.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8460.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8462.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8463.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8464.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8466.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8467.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8469.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8471.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8472.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8473.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8475.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8477.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8478.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8479.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8480.JPG
uploads/2022/05/komisja-objazdowa/dscf8419.JPG
Kategorie
Komunikaty