KOMISJA OBJAZDOWA RADY GMINY ŻEGOCINA – 17.04.2023

kmirowska
26-04-2023

17 kwietnia miała miejsce kolejna komisja objazdowa Radnych Gminy Żegocina, które odbywane są cyklicznie kilka razy w roku. W komisji tej, oprócz radnych, wzięli udział: Wójt Gminy, Sołtysi, pracownicy referatu Inwestycji wraz z Kierownikiem tego referatu. Zanim jednak wyruszono w teren, w sali narad Urzędu Gminy odbyła się pierwsza część komisji. Dyskutowano podczas niej na temat bieżących spraw, omawiano najpilniejsze potrzeby, a także opracowano plan drugiej części komisji – już w terenie.

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych udało się wykonać objazd dróg w każdej miejscowości z terenu gminy. Zwracano uwagę także na konieczność modernizacji wiat przystankowych, wykonywania przepustów, łączników, chodników, czy usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Po kilku godzinach wizji w terenie, Radni zgłosili do realizacji następującą ilość zadań w danym sołectwie:

- Bełdno: 4 zadania

- Bytomsko: 12 zadań

- Łąkta Górna: 10 zadań

- Rozdziele: 7 zadań

- Żegocina: 13 zadań

Materiał ten posłuży Radzie do pracy w najbliższym czasie i będzie aktualizowany na bieżąco. Wykaz prac koniecznych do wykonania zostanie przedłożony Wójtowi podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Żegocina, a już na kolejnej komisji objazdowej Radni planują zobaczyć inwestycje wykonane w ostatnim czasie na terenie naszej Gminy.

Kategorie
Komunikaty