Komunikat Ministra Zdrowia na temat leków na cukrzycę

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:

1. Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka; 

2. Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego; 

3. Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa; 

4. Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk; 

5. Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka; 

6. konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego; 

7. konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka; 

8. konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego; 

9. konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka; 

10. konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego. 

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania. 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-na-temat-lekow-na-cukrzyce – Adres pod którym można dowiedzieć się więcej o w/w temacie.

Kategorie
Komunikaty