KOMUNIKAT PPIS W BOCHNI ODNOŚNIE WZMOŻENIA REŻIMU SANITARNEGO

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie województwa małopolskiego, gdzie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 ma charakter dynamiczny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przypomina o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – oraz wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniających specyfikę funkcjonowania różnych obszarów naszego, codziennego życia.

Apelujemy o wzmożenie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej oraz o ograniczanie kontaktów społecznych(wesela, przyjęcia, zebrania, spotkania, itp.), w tym zachowanie bezpiecznej odległości. 

Kategorie
Komunikaty