KOMUNIKAT STAROSTY BOCHEŃSKIEGO 19 maj 2021

Świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego

Starostwo Powiatowe w Bochni  informuje, iż od 24 maja 2021 roku osobiście (stacjonarnie) z porad można skorzystać w :

 

Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Urzędzie Gminy Łapanów.

Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Trzciana.

Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Żegocina.

Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana.

Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej w Urzędzie Gminy Rzezawa.


Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną  w Punkcie osobiście należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni.

Udzielanie porad prawnych odbywać się będzie z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji  Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj.
ZAKRYWANIE UST I NOSA
DEZYNFEKCJA RĄK
ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

 

W punkcie Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej  w   Urzędzie Gminy Drwinia zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie do 31 maja 2021 r. w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Udzielanie porad za pomocą środków komunikacji na odległość będzie możliwe poprzez telefon  lub email.

Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej, należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie uzyska się  informacje co do dalszego sposobu postępowania.

Podstawa prawna art. 28a. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.)

 

Bochnia  19.05.2021 rok.

Kategorie
Komunikaty