Komunikat Starosty Bocheńskiego Maj 2021

Świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego

Starostwo Powiatowe w Bochni  informuje o przywróceniu udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobiście  od dnia: 10 maja 2021 r. w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Bochni.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną  w Punkcie osobiście należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni.

Udzielanie porad prawnych odbywać się będzie z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji  Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj.
ZAKRYWANIE UST I NOSA
DEZYNFEKCJA RĄK
ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

W pozostałych Punktach na terenie Powiatu Bocheńskiego:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w  Urzędzie Gminy Trzciana

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w  Urzędzie Gminy Żegocina  

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w  Urzędzie Gminy Łapanów

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w  Urzędzie Gminy Lipnica Murowana

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej  w  Urzędzie Gminy Drwinia

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej  w  Urzędzie Gminy Rzezwa

zawiesza się osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w okresie do 14 maja br. w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Udzielanie porad za pomocą środków komunikacji na odległość będzie możliwe poprzez telefon  lub email.

Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej, należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie uzyska się  informacje co do dalszego sposobu postępowania.

Podstawa prawna art. 28a. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.)

 

Bochnia  06.05.2021 rok.

Kategorie
Komunikaty