KOMUNIKAT STAROSTY BOCHEŃSKIEGO MAJ 2023

Starosta Bocheński informuje,   od 2 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się hybrydowo tj. :

 

1. osobiście w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Bocheńskiego

lub

2. za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem poprzez telefon 14 615 37 92 lub email: porady.prawne@powiat.bochnia.pl

 

O sposobie udzielenia porady prawnej lub obywatelskiej decyduje osoba, która z tej porady chce skorzystać.                            

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną  w Punkcie należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie uzyska się  informacje co do dalszego sposobu postępowania.

 

Lokalizacja punktów :

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w  Zespole Szkół Nr 2  w Bochni .

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Urzędzie Gminy Łapanów.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Trzciana.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Żegocina. 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Budynku Wielofunkcyjnym w Lipnicy Murowanej.

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej w Urzędzie Gminy Rzezawa .


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 )

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492 z późn. zm.).

Bochnia 28.04.2023 rok .

Kategorie
Komunikaty