Komunikat Urzędu Gminy Żegocina

Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 Urząd Gminy w Żegocinie uprzejmie prosi o ograniczenie wizyt w urzędzie oraz stawiennictwo tylko w sprawach pilnych.

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@zegocina.pl lub telefonicznie:

(14) 6484520 - Sekretariat,

(14) 6484524 - Ewidencja ludności, dział. gosp.,

(14) 6484540 - Urząd Stanu Cywilnego,

(14) 6484525 - Zarządzanie kryzysowe,

(14) 6484542 - Inwestycje,

(14) 6484538 - Odpady komunalne, podatki,

(14) 6484535 - Drogi,

(14) 6484536 - Zagospodarowanie przestrzenne,

(14) 6484530 - Księgowość,

(14) 6484527 - Oświata,

(14) - 6132002 - GOPS,

Kategorie
Komunikaty