Komunikat Wójta Gminy Żegocina - III rata zobowiązań podatkowych

Wójt Gminy Żegocina uprzejmie informuje, że z dniem 15 września 2020 r. upływa termin płatności III raty zobowiązań podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z ogłoszoną przez Ministra Zdrowia sytuacją epidemiczną na terenie kraju zaleca się, aby Mieszkańcy dokonywali wpłat na niżej podane numery rachunków bankowych. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dokonania płatności u sołtysów wsi.

Nr rachunku dla wpłaty:
- podatków KBS o/Bochnia nr 04 8591 0007 0080 0000 1270 0006
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi KBS o/Bochnia nr 58 85910007 4080 0200 1270 0114
Kategorie
Komunikaty