KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z PROŚBĄ DO ROLNIKÓW

kmirowska

Wójt Gminy Żegocina, informuję, że Gmina Żegocina planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o złożenie informacji (formularz+kaluzula informacyjna) o rodzajach i ilości posiadanych odpadów wg załączonego formularza w terminie do dn. 16.08.2021r. w  Urzędzie Gminy w Żegocinie w pokoju nr 19.
Zgodnie z Programem rolnicy zobowiązani będą dostarczyć wyłącznie czyste odpady w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Żegocina. Informacje złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w złożonym wniosku.
Gmina realizowała będzie zadanie w II kwartale 2022r. pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 14 648 45 37.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20210809152830_Formularz.pdf
2 20210810130142_Klauzula RODO.pdf
Kategorie
Komunikaty