Komunikat Wójta Gminy Żegocina - Zobowiązania podatkowe i opłaty

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Żegocina uprzejmie informuje, że z dniem 15 maja 2020 r. upływa termin płatności II raty zobowiązań podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z ogłoszoną przez Ministra Zdrowia sytuacją epidemiczną na terenie kraju zaleca się, aby Mieszkańcy dokonywali wpłat na niżej podane numery rachunków bankowych.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dokonania płatności u sołtysów wsi.

Nr rachunku dla wpłaty:

- podatków

KBS o/Bochnia nr  04 8591 0007 0080 0000 1270 0006

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KBS o/Bochnia nr 58 85910007 4080 0200 1270 0114  

Kategorie
Komunikaty