Komunikat ws Żłobka

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVI/263/2022 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 3 luty 2022r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka ,,Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie Wójt Gminy zwraca się z uprzejma prośbą o składanie wstępnej deklaracji  w zakresie zapisu dzieci do nowo utworzonego żłobka.

Jednocześnie informuje, że dokonanie powyższej czynności nie jest w żaden sposób wiążące i stanowi jedynie informacje dla gminy o planowanej ilości zgłaszanych dzieci.

Rekrutacja będzie się odbywać w oparciu o przyjęty regulamin rekrutacji, który zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Katarzyny Dudek:

tel 146484527

mail:
gzoo@zegocina.pl

Kategorie
Komunikaty