Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

admin
0 Komentarzy
12-07-2019

Wójt Gminy Żegocina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Aktywna Żegocina" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie

Nazwa Pobierz
20190717120958_karta oceny.pdf
20190717120958_OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.pdf
20190717120958_ogłoszenie aktualne.pdf
20190717120958_oświadczenie oferenta.pdf
20190717120958_zarzadzenie.pdf
Kategorie
Komunikaty