Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego

Główny Urząd Statystyczny uruchomił konkurs promujący uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, pt.: „Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

Konkurs jest adresowany do wszystkich gmin i związany jest z samospisem internetowym dokonanym przez mieszkańców gminy od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie https://spis.gov.pl/.

Zadaniem konkursowym dla gmin jest promowanie idei samospisu tak, aby jak najwięcej mieszkańców gminy zrealizowało w ten sposób swój obowiązek spisowy.

Udział w konkursie, to szansa na zdobycie cennych nagród w postaci sprzętu elektronicznego. Nagrodzone zostaną gminy o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego w Polsce. Dodatkowo komitety konkursowe przyznają w każdym województwie nagrodę specjalną dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność w zakresie promocji samospisu wśród społeczności lokalnej. 

Kategorie
Komunikaty