Konsultacje Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski

maffek
0 Komentarzy
19-03-2020
life-ipmalopolska.png

Konsultacje Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego jednogłośnie przyjął projekt Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska. Projekt będzie poddany szerokim konsultacjom społecznym, a konsultacje odbędą się wyłącznie za pośrednictwem Internetu i poczty tradycyjnej.

W związku z tym z treścią projektu Programu Ochrony Powietrza można zapoznać się pod adresem e-mailowym: https://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza/ .

Projekt Programu jest również wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 253.

Uwagi i wnioski do projektu można przesyłać do 10 kwietnia br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje .

Istnieje również możliwość składania uwag do projektu w formie pisemnej kierując je na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków oraz ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego.

Kategorie
Komunikaty