LGD "Dolina Raby" - nabory wniosków

Informujemy, iż LGD „Dolina Raby” będzie prowadzić nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w terminie 31.01.2022 r. – 14.02.2022 r.

Nabory wniosków będą obejmować następujące przedsięwzięcia LSR:

Nabór 1/2022
Cel szczegółowy 2.2: 
Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej
Przedsięwzięcie 2.2.2  Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki – 25 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi  100 000,00 zł.
Wskaźnik produktu : Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba 1 szt.

Nabór 2/2022
Cel szczegółowy 2.3
 Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej
Przedsięwzięcie 2.3.1  Podejmowanie działalności gospodarczej – 165 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi  660 000,00 zł .
Wskaźnik produktu : Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – planowana liczba 12 szt.
Wysokość premii na rozpoczęcie działalności przypadającej na jedną operację – 55 000,00 zł.

Nabór 3/2022
Cel szczegółowy 2.3.  
Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.
Przedsięwzięcie 2.3.2:  Rozwój działalności gospodarczej – 125 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi  500 000,00 zł .
Wskaźnik produktu : Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba 5 szt.
Dodatkowe warunki wyboru operacji:
Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł.

 

Ogłoszenia o naborze wraz z pełną dokumentacją ukażą się na stronie LGD w dniu 17.01.2022 r.

LGD „Dolina Raby” zaprasza do kontaktu z biurem w celu konsultacji swoich pomysłów na projekty. Można to zrobić osobiście, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 14 685 44 44, w biurze LGD od pon-pt w godz. 9.00 – 14.00, telefonicznie 14 685 44 44 lub mejlowo pod adresem biuro@dolinaraby.pl. 

grafikanabory.png
Kategorie
Komunikaty