LGD Dolina Raby organizuje nabór do własnego projektu

Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" realizuje operacje własną dotyczącą szkoleń z zakresu uczenia się przez cale życie. Planuje przeprowadzić łącznie 2 szkolenia. W każdym szkoleniu weźmie udział 20 osób. Łącznie musi przeszkolić 40 osób z obszaru LGD Dolina Raby z zakresu konieczności uczenia się przez cale życic. Promocja idei uczenia się przez cale życie to pomysł na to, aby grupa animatorów z terenu LGD Dolina Raby uświadamiała i promowała mieszkańcom obszaru konieczność i korzyści płynące ze zdobywania i uzupełniania swoich kwalifikacji. Projekt o charakterze edukacyjnym. Celem projektu jest przygotowanie animatorów do upowszechniania wiedzy na temat potrzeby uczenia się przez cale życie, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz wiedzy. 

W ramach wykładów, indywidualnych spotkań czy warsztatów, przeprowadzonych przez doradców zawodowych i specjalistów z zakresu kształcenia ustawicznego musimy przygotować animatorów, aby mogli popularyzować idee uczenia się przez całe życie. Będą oni emisariuszami, którzy będą uświadamiali mieszkańców obszaru, bez względu na zatrudnienie czy tez jego brak o potrzebie uczenia się przez całe życie. Uczestnicy zdobędą wiedzę, gdzie, jak oraz za pośrednictwem jakich instytucji można podnosić swojekwalifikacje. Ponadto uczestnicy szkoleń zostaną zapoznani z dobrymi praktykami w kwestii dokumentowania doświadczeń zawodowych, formą prezentacji kompetencji i zasobów uzyskanych w trakcie doświadczeń edukacyjno-zawodowych oraz budowania marki osobistej. Szkolenie, planowane na jesień (dokładny termin będzie znany po zgromadzeniu wszystkich chętnych) będzie podzielone na 3 dni (pierwszy dzień konferencja, drugi dzień szkolenie teoretyczne połączone z wizytą studyjną ośrodków kształcenia oraz trzeci dzień dalsza część wizyty studyjnej). Szkolenia zostaną zorganizowane w dwóch terminach po 20 osób. Szkolenie będzie rozpoczynało się wspólną konferencją, następnie w kolejnych dniach uczestnicy zostaną podzieleni na dwie osobne grupy po 10 osób. Przed realizacją zadania LGD Dolina Raby planuje przeprowadzić akcję informacyjną wśród mieszkańców LGD, następnie rekrutację wyłaniającą osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu. Najważniejszym czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu się do szkolenia będzie stopień zaangażowania się w sprawy lokalne. Pierwszeństwo będą mieli lokalni liderzy np. sołtysi, osoby zaangażowane w organizacje pozarządowe, w dalszej kolejności będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Ważne jest, aby w szkoleniu wzięło udział najwięcej liderów lokalnych, gdyż oni współpracują z lokalną społecznością, dlatego leż wiedza ta zostanie przekazana za ich pośrednictwem szerszej grupy odbiorców. Jedno ze szkoleń odbędzie się w Krakowie, ze względu na lokalizację najsprawniej funkcjonujących ośrodków kształcenia dla dorosłych. Drugie szkolenie odbędzie się w Tarnowie. Zadanie to będzie wykonane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Część teoretyczna zostanie przeprowadzona w wybranym w ramach rozeznania cenowego obiekcie hotelowym, część studyjna odbędzie się w ośrodkach kształcenia zawodowego. 

Proponowane ośrodki kształcenia zawodowego: Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie ul. Krupnicza, Wydział Budowlany w Krakowie ul. Wesele 41, w Tarnowie Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości ul. Kochanowskiego 32 oraz. Zawodowa Szkoła Budowlana (energia ekologiczna). Szkolenia są bezpłatne. W ramach szkolenia organizator oferuje: transport, wyżywienie, nocleg. W związku z tym poszukuje 40 animatorów z obszaru LGD Dolina Raby takich jak: sołtysi, pracownicy gminy, bibliotek publicznych, szkół z terenów LGD Dolina Raby oraz osoby zaangażowane w lokalne stowarzyszenia i fundacje. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w znalezieniu osób, które chciałyby wziąć udział w ww. szkoleniach oraz prosimy o kontakty do tych osób w celu ustalenia dalszych szczegółów. Prosimy o kontakt mailowy: biuro@dolinaraby.pl

Kategorie
Komunikaty