MAŁOPOLSKA DLA BIZNESU

Uchwalony nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakłada na gminy obowiązek informowania przedsiębiorców o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, które eksploatuje instalację spalania paliw stałych.

 

W związku z powyższym informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzię ć dla małopolskich przedsiębiorców,  w zakresie możliwości dotacji do wymiany źródeł ciepła.

Biuletyn dostępny jest na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci , kategoria Ekofinansowanie .

 

Dodatkowo w ramach MCP działają Ekodoradcy dla biznesu, udzielający przedsiębiorcom bieżących informacji i porad w zakresie finansowania proekologicznych działań. Udzielą oni przedsiębiorcom najbardziej rzetelnych informacji związanych z możliwościami finansowania inwestycji w ich firmach, w tym polegających na wymianie urządzeń grzewczych. Ich dane kontaktowe dostępne są pod linkiem: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista .

Kategorie
Komunikaty