MATURA 2020 - WYNIKI

kmirowska

W tym roku szkolnym egzamin maturalny z powodu epidemii rozpoczął się 8 czerwca.  W powiecie bocheńskim, zdawalność matur w roku 2020 wyniosła 82% i wraz z miastem Kraków (również 82%) jest to najwyższy wynik w całym województwie małopolskim. Z kolei zdawalność w całej Polsce wyniosła 74%.

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie przystąpiło 17 uczniów. Uczniowie obowiązkowo przystąpili do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. Były to egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. Ponadto uczniowie pisali egzaminy z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W tym roku uczniowie wybierali język polski, język angielski, matematykę i geografię. Egzaminy były przeprowadzane w reżimie sanitarnym. Zdawalność egzaminu maturalnego w LO w Żegocinie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 82%. 

Dwie osoby maja możliwość zdawania egzaminu poprawkowego we wrześniu. Życzymy im powodzenia.  

Kategorie
Komunikaty