Mobilny urzędnik - nowa usługa uruchomiona na terenie Gminy Żegocina.

Jesteś seniorem, osobą z niepełnosprawnością, trudno Ci samodzielnie dotrzeć do urzędu? Zadzwoń - urzędnik przyjedzie do Ciebie do domu. Urząd Gminy w Żegocinie  uruchamia usługę „Mobilnego Urzędnika".

 

Od marca do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do Urzędu Gminy w Żegocinie przyjedzie urzędnik, pomoże wypełnić dokumenty i zawiezie je sam do urzędu.

A właściwie dwóch urzędników: Koordynator  – pracownik Urzędu Gminy Żegocina, czuwający nad przebiegiem wykonywanych usług w ramach „Mobilnego Urzędnika” oraz pracownik merytoryczny oddelegowany w ramach wykonywania obowiązków służbowych do obsługi klientów poza siedzibą Urzędu Gminy Żegocina. Naszą pomoc kierujemy szczególnie do osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolność do pracy, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, są w wieku 65+, są osobami zależnymi 15+, są opiekunami faktycznych osób zależnych, są opiekunami z pieczy zastępczej, są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Gminy Żegocina,. Wystarczy zadzwonić na numer 14 6484536  od poniedziałki do piątku w godzinach od 9 00 do14 oo i umówić się na wizytę. Planujemy, by "mobilny urzędnik" ruszył od 15 marca. A każde następne wizyty były umawiane we wtorki i czwartki, w godzinach od 10 00 do 14 00 .

Mobilny Urzędnik – obsługa publiczna dla mieszkańców Gminy Żegocina o szczególnych potrzebach poprzez wsparcie i pomoc Pracowników Urzędu Gminy Żegocina przy załatwianiu spraw urzędowych poza siedzibą Urzędu Gminy Żegocina

W czym pomoże „mobilny urzędnik"?

Docelowo do mieszkańca potrzebującego pomocy będzie docierała dwójka urzędników. Ma to swoje uzasadnienie nie tylko związane z zadaniami, w których specjalizują się poszczególne osoby, ale jest też podyktowane względami bezpieczeństwa oraz transparentności.

Kategorie
Komunikaty