„MOZART KONTRA SINATRA" – KOLEJNY PROJEKT W GMINIE ŻEGOCINA

kmirowska
29-08-2019

Od 2012 roku nowosądeckie Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD realizuje w Polsce projekt „Mozart kontra Sinatra - Aktywizacja Integracyjna przez Sztukę”. W siedmiu edycjach projektu realizowanego w ponad 120 miejscowościach, uczestnicy śpiewali dla publiczności liczącej ponad 100.000 melomanów. 

W ubiegłym roku projekt zrealizowano w 15 miejscowościach województwa małopolskiego, m. in. w gminach: Limanowa, Nawojowa, Zielonki, Szaflary, Korzenna. Projekt ten stwarza możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności twórczej ze zdobywaniem wiedzy i wykorzystywaniem jej w praktyce na rzecz lokalnej społeczności w towarzystwie uznanych artystów młodego pokolenia. Misją jaka przyświeca wykonawcom projektu, jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku, pobudzanie aktywnego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwijanie relacji wewnątrz- i międzypokoleniowych. Projekt promuje i stwarza warunki sprzyjające rozwojowi osób wybitnie uzdolnionych. 

W tym roku projekt „Mozart kontra Sinatra” realizowany jest także w Gminie Żegocina. Odbyły się już trzy spotkania warsztatowe, podczas których uczestnicy pod okiem i uchem lidera projektu Mirosława Witkowskiego - absolwenta wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, muzyka, kompozytora, nauczyciela śpiewu i wokalisty (znanego m. in. z programów telewizyjnych: „Szansa na Sukces", "The Voice of Poland", "X-Factor") – uczą się śpiewu piosenek religijnych, patriotycznych, przebojów muzyki rozrywkowej. 

Koncert Galowy z udziałem m. in. Mirosława Witkowskiego i uczestników projektu będzie mieć miejsce w Łąkcie Górnej 15 września br. podczas „Łąkieckich Dożynek”. 

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Olszewski   

Kategorie
Komunikaty