NA STADIONIE SPORTOWYM W ŻEGOCINIE POWSTAŁA ZADASZONA TRYBUNA

kmirowska

Dzięki otrzymanej dotacji w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2021 roku” udało się wybudować zadaszoną trybunę na stadionie piłkarskim w Żegocinie. Trybuna posiada 252 krzesełka plastikowe w kolorze żółtym i niebieskim, czyli w barwach Klubu Sportowego „Beskid Żegocina”, zadaszenie wykonane jest na konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu komorowego. Przy realizacji zadania wykorzystane zostały materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz spełniające obowiązujące normy jakości. Wartość inwestycji wynosi 267.800,00 zł, w tym dofinansowanie 104.400,00 zł.

Podczas odbioru, który miał miejsce 30 grudnia 2021, obecni byli: Wojciech Wrona – Wójt Gminy Żegocina, Daniel Dudzic – Kierownik Klubu Sportowego „Beskid Żegocina”, Jacek Krawczyk – Kierownik Budowy, Grzegorz Gołąb – Przewodniczący Rady Gminy Żegocina, przedstawiciele Wykonawcy - firmy „Wamat” Spółka z o.o., Podleszany 186, 39-300 Mielec.

Celem projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2021 roku” jest poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

uploads/2021/12/trybuna/dscf7097.JPG
uploads/2021/12/trybuna/dscf7098.JPG
uploads/2021/12/trybuna/dscf7092.JPG
uploads/2021/12/trybuna/dscf7094.JPG
uploads/2021/12/trybuna/dscf7095.JPG
uploads/2021/12/trybuna/dscf7096.JPG
Kategorie
Komunikaty