NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Przygotowując się do jego przeprowadzenia ogłaszamy nabór na rachmistrzów spisowych, który potrwa od 1 do 9 lutego 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., przy czym termin z uwagi na sytuację epidemiczną może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące.

Do spisu w Gminie Żegocina zostaną zrekrutowane 2 osoby, które podczas bezpośrednich wywiadów metodą CAPI z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, w które zostaną wyposażeni na czas zbierania danych w spisie.

W przypadku zwiększonego zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego lub ZWSK decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich , rachmistrzowie terenowi będą realizować wywiady telefoniczne metodą CATI.

Praca rachmistrza może być wykonywana niezależnie od pracy zawodowej, wywiady mogą być przeprowadzane w dogodnej dla rachmistrza porze.

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wymagane dokumenty, które należy złożyć dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy w Żegocinie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugzegocina,m,344183,nsp-2021.html

Wojciech Wrona  

Gminny Komisarz Spisowy

nsp2021plakatnaborrachmistrzowdoedycji.png
Kategorie
Komunikaty