NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio z terytorium Ukrainy będą mogli wnioskować o nadanie numeru PESEL w specjalnym trybie. Nadanie polskiego numeru PESEL umożliwi m.in. dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, podjęcie zatrudnienia, skorzystanie z przysługujących świadczeń opieki społecznej, czy też dostęp do edukacji na tych samych zasadach, co obywatele Polscy.

Konieczne będzie jedno zdjęcie twarzy o wymiarach 35x45 mm. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. (Nie dotyczy to dzieci poniżej dwunastego roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.).

Numer PESEL może być przyznany na podstawie: paszportu, dowodu osobistego, Karty Polaka, prawa jazdy lub zaświadczenia potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wydanego przez ukraiński konsulat. Dla osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia może to być świadectwo urodzenia. W imieniu dziecka wniosek o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców lub osoba sprawująca faktyczną opiekę. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do dwunastego roku życia - nie musi ono być obecne przy składaniu wniosku.

W Urzędzie Gminy Żegocina można złożyć stosowny wniosek  w pok. nr 17, II piętro . Celem uniknięcia kolejki uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie terminu wizyty pod nr tel 14 6484524 .

Kategorie
Komunikaty