Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Gmina Żegocina  otrzymała  wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł. w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo.

Całość projektu wyniosła 37 500,00 zł , w tym wkład własny gminy 7 500,00 .


Wsparcie otrzymały:

Przedszkole Publiczne w Żegocinie i Łąkcie Górnej,

Szkoła Podstawowa w Żegocinie i Łąkcie Górnej

Celem dotacji jest zwiększenie atrakcyjności zbiorów placówki poprzez wzrost dostępności książek w placówce, w tym nowości wydawniczych oraz rozwój współpracy pomiędzy placówkami a bibliotekami publicznymi.

grant.jpg
Kategorie
Komunikaty