Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie podpisał umowę z Ministrem Zdrowia na kontynuację realizacji zadania zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w zakresie zadania nr 2 pn. Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z  pracą, w  tym ze służbą żołnierzy zawodowych i  funkcjonariuszy oraz wzmocnienie

zdrowia pracujących, Celu Operacyjnego nr 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2022 zaplanowane do realizacji przez Instytut Medycyny Wsi w  Lublinie są skierowane do rolników, leśników, weterynarzy, pracowników służb mundurowych, jak również do wszystkich osób, które mogą być potencjalnie narażone na szkodliwe czynniki biologiczne obecne w środowisku pracy, miejsca zamieszkania czy rekreacji.

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, uczestnicy programu będą mogli bezpłatnie wykonać następujące badania:

1. badania serologiczne w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie IgM i IgG;

2. badania serologiczne w kierunku boreliozy metodą Western Blot w klasie IgM i IgG;

3. badania serologiczne w kierunku toksoplazmozy metodą ELFA w klasie IgM i IgG oraz

awidność IgG u osób dodatnich w klasie IgG;

4. badania serologiczne w  kierunku kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) metodą ELISA w  klasie IgM i  IgG lub badania poziomu przeciwciał klasy IgG u osób zaszczepionych przeciw KZM.

W zakresie badań środowiskowych, uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego wykonania  badań kleszczy oraz gleby:

1. badania kleszczy usuniętych ze skóry na obecność bakterii Borrelia burgdorferi (czynnika etiologicznego boreliozy) oraz Borrelia miyamotoi;

2. badania próbek gleby (z pól uprawnych, ogrodów, tuneli, sadów) w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów jelitowych: Trichuris spp. Ascaris spp. i Toxocara oraz bakterii Salmonella, a także oznaczanie ogólnej liczby bakterii, w tym fekalnej grupy coli.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie: www.npz.imw.lublin.pl oraz pod numerem telefonu +48 81 71 84 555.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie.

 Z poważaniem

     Dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW

     Kierownik Zakładu Biologicznych

     Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii

     Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Kategorie
Komunikaty