NAWAŁNICA I ZNISZCZENIA NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA – 29.06.2020

kmirowska

Nawałnica, która przeszła nad Gminą Żegocina w poniedziałek 29 czerwca poczyniła wiele zniszczeń. Bardzo intensywne opady deszczu spowodowały podniesienie się poziomu wód do bardzo niebezpiecznego poziomu i niewiele brakowało, aby powtórzyła się dramatyczna sytuacja z lipca 1997 roku. Było na tyle groźnie, że Wójt Gminy Wojciech Wrona podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego. Zalane zostały, domy, zniszczone drogi i przepusty, powstało także wiele niebezpiecznych osuwisk.

Dzień po nawałnicy, komisja objazdowa w składzie: Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona, Kierownik Referatu inwestycji, budownictwa i ochrony środowiska – Jan Bujak, Specjalista ds. sytuacji kryzysowych – Wojciech Kępa oraz Specjalista ds. drogownictwa – Józef Pączek dokonała na podstawie zgłoszeń mieszkańców całodniowej wizji lokalnej najbardziej zniszczonych miejsc oraz wstępnego oszacowania strat.

Zniszczenia w Gminie Żegocina - zdjęcia nadesłane - "Pogoda Żegocina"

uploads/2020/06/deszcze/lakta-gorna-1.jpg
uploads/2020/06/deszcze/lakta-gorna-2.jpg
uploads/2020/06/deszcze/lakta-gorna-3.jpg
uploads/2020/06/deszcze/lakta-gorna-4.jpg
uploads/2020/06/deszcze/zegocina-1.jpg
uploads/2020/06/deszcze/zegocina-2.jpg
uploads/2020/06/deszcze/zegocina-3.jpg
uploads/2020/06/deszcze/zegocina-4.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1069236449928875611685586149592676617153270o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/742702519928876045018877403951650273425519o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/742768409928883111684838008221226198037126o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/754742219928876711685471343412443606946545o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/802252479928874945018982108941564408078708o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/820036069928883345018145827587246201670704o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1061541485635313841999421203984130740224955n.jpg
uploads/2020/06/deszcze/10622072116501854751364721905829557424942870n.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1062267119928878911685258804113191874135751o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1062460669928882711684875536249969891137758o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1062790562756530070343688780145460994635886n.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1063400219928877911685353868270168805755042o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1064235259928887145017768876769662980244412o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1064896509928877611685385839294656850504261o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1065005639928884945017982136157513444549691o.jpg
uploads/2020/06/deszcze/1065712689928886878351126902502998499940015o.jpg

Niektóre straty w Gminie Żegocina:

uploads/2020/06/ulewa/dscf3275.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3277.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3295.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3309.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3310.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3317.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3319.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3320.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3322.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3329.jpg
uploads/2020/06/ulewa/dscf3335.jpg
Kategorie
Komunikaty