NIEBAWEM ROZPOCZĘCIE REMONTU DROGI ROZDZIELE - LASKOWA

kmirowska

W dniu 09.03.2021 r. w miejscowości Rozdziele odbyło się przekazanie terenu dla wykonania zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej nr 580390 Rozdziele - Laskowa w Rozdzielu w km 1+228,00 - 2+545,00.

Podczas przekazania obecni byli przedstawiciele Gminy Żegocina w osobie Wójt Gminy Wojciech Wrona, Kierownik Referatu Inwestycji Jan Bujak, Pan Józef Pączek – Inspektor ds. drogownictwa, przedstawiciele Firmy Limdrog w osobie Pani Jadwigi Zoń – Kierownik Budowy, Pan Sylwester Jantas – Kierownik robót oraz Pan Mieczysław Tadel pełniący funkcję Inspektora Nadzoru.

Wykonawcą zadania jest firma wyłoniona w drodze przetargu nieorganicznego tj. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Sp. z o. o. z siedzibą w 34-600 Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 87

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w zeszłym roku z terminem realizacji do 30.06.2021 r.

Łącznie w ramach zadania zostanie na odcinku 1,317 km wyremontowana nawierzchnia, uzupełnione kruszywem zostaną pobocza, oczyszczone rowy oraz wykonane zostaną przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i  oznakowaniem aktywnym a także zamontowane zostaną bariery, poręcze ochronne, radar oraz oznakowanie pionowe. Wartość zadania: 612.238,92 złotych brutto, wartość dotacji 264.952,00 złotych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Celem powyższego zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Rozdziele, poprawa warunków ruchu, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z remontem będą występować utrudnienia dla kierowców, za które serdecznie przepraszamy. O ewentualnym czasowym zamknięciu drogi i wyznaczonym objeździe będziemy informować na bieżąco.

uploads/2021/03/rozpoczecie-remontu/dscf4875.JPG
uploads/2021/03/rozpoczecie-remontu/dscf4876.JPG
uploads/2021/03/rozpoczecie-remontu/dscf4877.JPG
Kategorie
Komunikaty