NIEDZIELA PALMOWA W GMINIE ŻEGOCINA - 02.04.2023

kmirowska
03-04-2023
ŻEGOCINA
Nabożeństwo Niedzieli Palmowej w dniu 2 kwietnia 2023 roku, w osiemnastą rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II – papieża Polaka, rozpoczęło się przed żegocińskim kościołem parafialnym. Była pochmurna, chłodna pogoda. Przed wejściem do kościoła zgromadzili się licznie parafianie z palmami. Większość przyniosła piękne palmy, w większości wykonane samodzielnie, niektóre zostały zakupione, tydzień wcześniej podczas akcji Szkolnego Koła Caritas w Bytomsku lub w Szkole Podstawowej im, Świętej Kingi w Żegocinie w czasie akcji świetlicy szkolnej. Te najwyższe, zostały przyniesione do kościoła wcześniej i tam też pozostały podczas całej niedzieli (palma Domowego Kręgu Rodzin, palma DSM). Najwyższa palma licząca 24 m została postawiona przy jednej z lip na placu przykościelnym i będzie tam przez całe Święta Wielkanocne.. Nabożeństwo poprowadził ks. Piotr Klóska. Przed kościołem miało miejsce odczytanie pierwszego fragmentu Ewangelii, poświęcenie palm oraz procesja. Następnie wierni udali się do środka kościoła, w którym wkrótce rozpoczęła się msza święta, odprawiana przez ks. Piotra KLóskę i ks. Jana Wąchałę. Tradycyjnie już podczas tej mszy świętej odśpiewano opis Męki Pańskiej z Ewangelii Św. Mateusza. W podziale na role zaśpiewali: Krzysztof Łukasik, Wojciech Błoniarz i Jerzy Mirowski (śpiewający Pasję od 35 lat). W końcowej części mszy świętej Ks. proboszcz Bogusław Pasierb odczytał ogłoszenia parafialne i poinformował zebranych o planie nabożeństw w okresie Wielkiego Tygodnia. Po zakończeniu sumy w kościele odbył się tradycyjny konkurs palm. Komisja po oglądnięciu palm i konsultacji zdecydowała przyznać nagrody w dwóch kategoriach: najwyższa palma – powyżej 15 m oraz najpiękniejsza palma. Podobnie jak w roku poprzednim laureatów i nagród było bardzo dużo. W kategorii najwyższa palma powyżej 15 m wygrała i zdobyła I miejsce palma Rodziny Barczyków z Konic (24 m). W kategorii najpiękniejszych palm kolejność jest następująca: II miejsce palma Kręgu Rodzin (9,6 m), III miejsce palma DSM (5,6 m), IV miejsce: palma Rodziny Stachów (5,5 m) oraz palma Rodziny Mirowskich (5,5 m), V miejsce palma Rodziny Paruchów (5,0 m). Wszystkie pozostałe palmy otrzymały miejsce VI. Sponsorami nagród byli: Proboszcz Parafii Żegocina – ks. Bogusław Pasierb, Wójt Gminy Żegocina – P. Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina – P. Grzegorz Gołąb, Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego - P. Jerzy Błoniarz. Sponsorom dziękujemy. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy w tym roku wykonali i przynieśli do poświęcenia przepiękne palmy.
AR
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-11.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-12.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-13.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-18.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-19.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-1.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-20.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-21.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-22.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-23.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-24.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-25.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-26.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-27.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-28.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-29.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-2.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-30.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-31.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-32.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-33.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-34.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-35.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-36.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-37.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-38.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/eg-39.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-10.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-11.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-1.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-2.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-3.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-4.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-5.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-6.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-7.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-8.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/egocina-9.jpg

ŁĄKTA GÓRNA

Niedziela Palmowa, to czas kiedy rozpoczynają się najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie. Podczas Uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Łąkcie o godz. 11:00, na którą licznie przybyli parafianie a szczególnie dzieci wraz z rodzicami, zgodnie z tradycją uroczyście zostały poświęcone palmy.

Niedziela Palmowa w Łąkcie także kończyła czas Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych, które prowadził Ks. Mariusz Żaba Proboszcz Parafii Limanowa Sowliny. Główną Msze Świętą uświetnił także parafialny chór.

Po zakończonej Eucharystii odbył się w kościele konkurs palm. Do świątyni przyniesiono wiele różnych palm, zarówno tych mniejszych jak i większych. Wszystkie, które pozostały w Kościele wzięły udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę książkową.

W tym dniu nikt nie został choćby bez małego upominku. Na zakończenie Ks. Proboszcz poinformował wszystkich uczestników Mszy Świętej i przebiegu Triduum Paschalnego w parafii a wszystkim za przygotowanie pięknych palm oraz bardzo liczny udział wyraził serdecznie podziękowanie. Słowa wdzięczności skierował także do Ks. Rekolekcjonisty za podjęty trud głoszenia słowa Bożego przez te cztery dni, w których dokonywała się przemiana serca wszystkich łąkieckich Parafian. Wyrazy wdzięczności popłynęły także ze strony przedstawicieli Rady Parafialnej.

Fundatorami nagród w tegorocznym konkursie palm byli: Pan Wójt Gminy Żegocina, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb, Radny Powiatowy Jerzy Błoniarz oraz Pan Krzysztof Nizioł z Łąkty Dolnej a także Zbigniew Michura oraz Ks. Proboszcz i Parafia.

Konkurs Palm odbył się w dwóch kategoriach.

Palma najwyższa:

I miejsce: rodzina Grabiaszów i Dominików z Kuców (10 metrów)

II miejsce: Maciej Rosiek z Roli

III miejsce: Jan Burkowicz z Łąkty Dolnej

Palma najpiękniejsza:

I miejsce: Błażej Kwaśniowski

II miejsce: Allan Grabiasz

III miejsce: Eliza i Szymon Widła

Wyróżnienia zostały przyznane dla:

Julii Dziedzic, Natalii i Emilii Pączek oraz rodzinie Jagielskich z Podkosówki, Karolowi Kukla i Oliwierowi Charęza.

TK

uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-10.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-11.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-12.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-13.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-14.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-15.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-1.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-2.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-3.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-4.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-5.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-6.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-7.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-8.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/kta-9.jpg

ROZDZIELE

I miejsce Jakub Jędrzejek i Bartłomiej Paruch

II miejsce Mateusz Ptaszek

III miejsce (ex aequo) Krzysztof Szewczyk , Marysia, Marta, Dominik, Piotrek Obrzud

Filip Janiczek ,Wiktor Szewczyk

 Wszystkim tym którzy zdobili nasze kościoły pięknymi palmami serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-10.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-11.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-12.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-1.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-2.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-3.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-4.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-5.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-6.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-7.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-8.jpg
uploads/2023/04/niedziela-palmowa/rozdziele-9.jpg
Kategorie
Komunikaty