NIEDZIELA PALMOWA W GMINIE ŻEGOCINA, 24.03.2024

kmirowska
25-03-2024

ŻEGOCINA:

Nabożeństwo Niedzieli Palmowej w dniu 24 marca 2024 roku, w osiemdziesiątą rocznicę męczeńskiej śmierci Rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z siedmiorgiem dzieci rozpoczęło się przed żegocińskim kościołem parafialnym. Była pochmurna, chłodna pogoda. Przed wejściem do kościoła zgromadzili się licznie parafianie z palmami. Większość przyniosła piękne palmy, w większości wykonane samodzielnie, a niektóre zostały zakupione tydzień wcześniej podczas akcji Szkolnego Koła Caritas w Bytomsku lub w Szkole Podstawowej im, Świętej Kingi w Żegocinie w czasie akcji świetlicy szkolnej. Te najwyższe zostały przyniesione do kościoła wcześniej i tam też pozostały podczas całej niedzieli. Nabożeństwo poprowadził ks. Proboszcz Bogusław Pasierb wraz z celebransami: ks. Janem Wąchałą i ks. Leszkiem Dudziakiem. Przed kościołem miało miejsce odczytanie pierwszego fragmentu Ewangelii, poświęcenie palm oraz procesja. Następnie wierni udali się do środka kościoła, w którym wkrótce rozpoczęła się Msza Święta. Tradycyjnie już podczas tej Mszy świętej odczytano opis Męki Pańskiej z Ewangelii Św. Mateusza, kazanie rekolekcyjne wygłosił ks. Józef Głowa. W końcowej części mszy świętej Ks. proboszcz Bogusław Pasierb odczytał ogłoszenia parafialne i poinformował zebranych o planie nabożeństw w okresie Wielkiego Tygodnia. Po zakończeniu sumy w kościele odbył się tradycyjny konkurs palm. Komisja w tym roku po oglądnięciu palm i konsultacji zdecydowała przyznać nagrody.

W kategorii najwyższa i najpiękniejsza palma wygrała i zdobyła:

 I miejsce - palma Rodziny Piwowarczyków z Konic (10,5 m).

 II miejsce - palma Rodziny Dudziaków (10 m) Żegocina,

 III miejsca: palma Rodziny Mirowskich (6 m), palma Rodziny Paruchów (5,5 m) Bytomsko, palma Rodziny Dudziców (5,5 m) Bełdno – Podlas, palma Rodziny Matlegów (6 m) Bytomsko.

Wyróżnienia: palma Rodziny Szymbara (5,0 m) Bełdno oraz palma Filipa i Piotra Dziedzic (5 m) Bytomsko.

Wszystkie pozostałe palmy, których było bardzo dużo, również otrzymały nagrody. Sponsorami nagród byli: Proboszcz Parafii Żegocina – ks. Bogusław Pasierb, Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina – Grzegorz Gołąb, Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego - Jerzy Błoniarz, Pan Jan Marcinek i sponsorzy anonimowi. Wszystkim Sponsorom dziękujemy.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy w tym roku wykonali i przynieśli do poświęcenia przepiękne, własnoręcznie wykonane, tradycyjną metodą palmy.

AR

uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324105719compress85.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324105811compress1.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324105823compress93.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324105834compress85.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324105946compress74.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324105948compress69.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110031compress49.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110358compress33.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110404compress96.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110405compress62.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110412compress21.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110415compress99.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110416compress75.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110418compress59.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110422compress28.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110427compress73.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110432compress43.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110635compress96.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110650compress98.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110658compress15.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110711compress11.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110716compress3.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324110946compress80.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324111220compress65.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324111225compress8.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324111339compress35.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324112331compress12.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324114533compress60.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324120938compress52.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324121019compress65.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324121022compress78.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324121024compress8.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324121046compress12.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324121402compress84.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324121539compress31.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324121742compress21.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124513compress39.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124547compress62.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124622compress76.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124652compress31.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124727compress37.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124809compress56.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124827compress51.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124837compress42.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124905compress12.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124930compress91.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324124958compress68.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125008compress41.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125027compress30.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125041compress64.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125058compress91.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125121compress7.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125130compress52.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125142compress39.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125210compress22.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125223compress70.jpg
uploads/2024/03/palmowa-zegocina/img20240324125234compress20.jpg

ROZDZIELE:

Również w kościele w Rozdzielu odbyły się uroczystości związane z niedzielą palmową, a wśród nich konkurs palm. Uczestnicy otrzymali nagrody oraz upominki.

I miejsce: palma Krzysia Szewczyka

II miejsce: Palma rodziny Pawła Szewczyka

III miejsce ex aequo: palma rodziny Obrzutów oraz palma rodzina Tatkowskich

fot. Adam Szewczyk

uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/0e1099ab-5fe9-4f37-85bd-b68d29c139f2.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/5ba374e8-ac8e-4387-b034-56be7709ea52.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/5cc2d0a7-a5a8-4d00-8bb0-60672afb8982.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/6da3fda9-6b09-44c3-beed-8811a0667c34.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/24b04170-3fd1-40f6-a223-a671fdca5db2.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/27a861fa-8aef-49a2-ad66-93e3a44a9e7f.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/78ab3632-fcb4-4bc2-aef8-816211b6e2eb.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/84a8b79a-cc08-4b6c-ba68-8f49552ec863.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/675d78e5-bb8e-437d-b13e-1ead19c1f69b.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/746bbecb-71a7-4981-a94b-1696aa4fff11.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/798f5804-29d2-42e0-b310-224041a86601.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/97714bb7-e090-4073-b0c8-4d39f1eef089.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/a4edfb5f-cc9d-40c1-9eee-2890b9475f16.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/afcfc1ea-1df3-44b4-85f0-e9acb2846173.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/b4fc992a-2524-4a53-b15b-d264cc03bbfa.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/b253f51a-256f-4d21-aabb-d5373f4ff135.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/c0d7a4a0-8b26-4eff-9f28-5dd4539b8e74.jpg
uploads/2024/03/palmowa-rozdziele/c2c97265-0671-4081-b9ba-713b6fac5904.jpg

ŁĄKTA GÓRNA:

Niedziela Palmowa, to czas kiedy rozpoczynają się najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie. W Parafii Łąkta podczas Uroczystej Mszy Świętej o godz. 11:00 sprawowaną przez Ks. Proboszcza Janusza Czajkę oraz Ks. Rekolekcjonistę, licznie przybyli parafianie a szczególnie dzieci wraz z rodzicami. Zgodnie z tradycją uroczyście zostały poświęcone palmy. Niedziela Palmowa w Łąkcie kończyła czas Parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych, które prowadził Ks. dr Lesław Krzyżak - doktor nauk prawnych z Archidiecezji Przemyskiej. Mszę Świętą uświetnił także parafialny chór. Po zakończonej Eucharystii odbył się w kościele konkurs palm. Do świątyni przyniesiono wiele różnych palm, zarówno tych mniejszych jak i większych. Wszystkie, które pozostały w Kościele wzięły udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę. W tym dniu nikt nie został choćby bez małego upominku.

Fundatorami nagród w tegorocznym konkursie palm byli: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb, Radny Powiatowy Jerzy Błoniarz, Pan Krzysztof Nizioł, Pan Zbigniew Michura oraz Ks. Proboszcz i Parafia.

Konkurs Palm odbył się w dwóch kategoriach.

Palma najwyższa:

I miejsce: Maciej Rosiek z rodziną - 7m

II miejsce: Rodzina Dziedziców

III miejsce: Rodzina Grabiaszów

Palma najpiękniejsza:

I miejsce: Rodzina Bacików

II miejsce: Rodzina Steczków

III miejsce: Rodzina Janiczków

Wyróżnienia zostały przyznane dla: Rodziny Kwaśniowskich

Wszystkim za przygotowanie pięknych palm oraz bardzo liczny udział serdecznie dziękujemy!

TK

uploads/2024/03/palmowa-lakta/0cb830b2-d733-4ba7-9688-d7ec6f8225f3.jpg
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2279.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2286.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2296.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2300.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2339.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2345.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2348.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2349.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2350.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2351.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2353.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2354.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2359.JPG
uploads/2024/03/palmowa-lakta/img2361.JPG
Kategorie
Komunikaty