NOWA KOSTKA GRANITOWA WOKÓŁ POMNIKA NA CMENTARZU W ŻEGOCINIE

kmirowska

Na cmentarzu parafialnym w Żegocinie ukończono prace, których zakres obejmował ułożenie kostki granitowej wokół pomnika znajdującego się w centralnej części cmentarza. 

Całość zadania zamknęła się kwotą 52 999,96 złotych, z czego kwota 52 000,00 zł to kwota dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Prace zostały wykonane bez zastrzeżeń przez Firmę GRANIT BRUK p. Józefa Rośka ze Świdnika.

- Bardzo się cieszę z tej inwestycji, która podzielona była na dwa etapy. Cmentarz wojenny usytuowany na cmentarzu parafialnym zyskał nowe oblicze w postaci alejki i placu z kostki granitowej. W kolejnym roku przewidujemy dalszą modernizacje tego cmentarza, głównie nagrobków żołnierskich. - mówi Wójt Gminy Żegocina - Wojciech Wrona.

Prace wykonywano w ramach zadania pn.: Wykonanie nawierzchni alei cmentarnej w ramach projektu pn. ”Odtworzenie pierwotnego układu przestrzennego zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Żegocinie”, które to zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji celowej na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

Kategorie
Komunikaty