Nowa wersja Programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W ramach Programu beneficjenci mogą dokonać między innymi wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe, wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Od 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”.

Aktualnie Beneficjenci Programu od początku lipca 2021 roku mogą skorzystać z dotacji z uwzględnieniem następujących zmian:

  1. Brak możliwości finansowania kotłów na paliwa stałe. Regulacja ta dla województwa małopolskiego  została wprowadzona już wcześniej od 01.01.2021 r.
  2. Zwiększenie progów dochodowych  od 1 lipca 2021 r. która dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). W przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.
  3. Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie.  Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
  4. Od 6 lipca 2021 roku została uruchomiona możliwość składania wniosków na dofinansowanie w formie dopłat do kredytów bankowych tzw. ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Ogłoszenie zostało umieszczone m.in. na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/kredyt-czyste-powietrze...

Obecnie do współpracy przystąpiły dwa banki: Alior Bank oraz BOŚ Bank.

 

Aktualna dokumentacja Programu została umieszczona na stronie internetowej Portalu Beneficjenta w zakładce Wymagana dokumentacja – ścieżka bankowa - obowiązująca dokumentacja, pod adresem: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacj...

 

Zgodnie z przyjętym Procesem, wnioskodawca uda się najpierw do Banku, gdzie ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia, po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej może uzupełnić (w banku) i złożyć (również w banku) wniosek o dotację – dopłatę do kredytu bankowego. Wszystkich informacji nt. kredytów oraz dopłat do kredytów udzielają Banki w tym informacji nt. warunków finansowych kredytów.

Najważniejsze wprowadzone zmiany w dotacjach (dopłatach do kredytów) to:

  • skrócenie okresu realizacji inwestycji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku,
  • brak możliwości ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac,
  • sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu,
  • brak możliwości dokonywania korekt/uzupełnień do wniosku,
  • korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e-mail.

UWAGA! Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Rezygnacja z ubiegania się o kredyt w banku lub rezygnacja z już przyznanego kredytu, jest jednoznaczna z rezygnacja z zawartej umowy w WFOŚiGW.

 

 

 

maksymalne-dotacje-dla-poszczegolnych-kategorii-kosztow-kwalifikowanych.jpg
ulotka-czyste-powietrze1.jpg
ulotka-czyste-powietrze2.jpg
broszura-czyste-powietrze.jpg
Kategorie
Komunikaty