NOWE URZĄDZENIA NA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W ŻEGOCINIE

kmirowska

Dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie", na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Żegocinie wykonano szereg robót budowlanych, obejmujących ustawienie nowych, gotowych elementów małej architektury, przestawienie istniejących urządzeń do zabaw i gier dla dzieci oraz lokalne wyrównanie nawierzchni trawiastej wraz z naprawą i wyprofilowaniem istniejącej skarpy ziemnej.

Zakres robót w szczególności obejmował:

- Dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (zjeżdżalnia - wóz strażacki, huśtawka pojedyncza a siedziskiem okrągłym, huśtawka podwójna – chybotka, stolik z ławkami)

- Przestawienie istniejących urządzeń zabawowych,

- Przestawienie istniejących elementów wyposażenia placu zabaw,

- Montaż stojaka na rowery,

- Montaż tablicy z mapa tras rowerowych,

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni trawiastej e granicach terenu objętego projektem zagospodarowania.

Operacja mająca na celu poprawę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Żegocina współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

uploads/2021/11/przedszkole/beztytulu.jpg
uploads/2021/11/przedszkole/dscf6835.JPG
uploads/2021/11/przedszkole/dscf6837.JPG
uploads/2021/11/przedszkole/dscf6838.JPG
uploads/2021/11/przedszkole/dscf6840.JPG
uploads/2021/11/przedszkole/dscf6843.JPG
uploads/2021/11/przedszkole/dscf6844.JPG
uploads/2021/11/przedszkole/dscf6845.JPG
uploads/2021/11/przedszkole/2551025944323160416278758213863877032998028n.jpg
uploads/2021/11/przedszkole/2554930123785379807254045733695693531219582n.jpg
uploads/2021/11/przedszkole/25572366729796568390163125524412367072684416n.jpg
uploads/2021/11/przedszkole/25589570327349290134785643863678881636180929n.jpg
uploads/2021/11/przedszkole/dscf6834.JPG
Kategorie
Komunikaty