OBCHODY 103 ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II - PATRONA SZKOŁY W W ŁĄKCIE GÓRNEJ

kmirowska
19-05-2023

Święty Jan Paweł II to Wielki Papież i największy z Polaków. Historia Jego życia oraz pontyfikatu jest wspaniałym świadectwem patriotyzmu i walki o zachowanie narodowej tożsamości. Przede wszystkim jest On jednak autorytetem i wyznacznikiem życiowych wartości, nauczycielem i mistrzem.

18 maja przypada 103 rocznica urodzin Wielkiego Polaka. W dniu tym w Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej noszącej Jego imię obchodzono je bardzo uroczyście. Uczniowie już od kwietnia brali udział w szkolnych i międzyszkolnych konkurach wiedzy, plastycznych i muzycznych poświęconych życiu i nauczaniu Ojca Świętego. Dzień urodzin Patrona był podsumowaniem tych projektów i uczczeniem św. Jana Pawła II.

Dzień urodzin Patrona zakończono złożeniem kwiatów i zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II. W uroczystości tej wziął udział Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Przewodniczący Rady Gminy Żegocina Grzegorz Gołąb, Radny Gminy Żegocina Piotr Kępa, Proboszcz Parafii Łąkta ks. Janusz Czajka, Sołtys wsi Łąkta Górna Tadeusz Stary, przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej: pani Karolina Kępa i pan Krzysztof Guzik oraz społeczność szkoły. 

uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518115933.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120104.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120129.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120210.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120231.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120249.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120304.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120318.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120328.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120334.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120343.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120410.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120428.jpg
uploads/2023/05/jpii-lakta/img20230518120443.jpg
Kategorie
Komunikaty