HARMONOGRAM PODAWANIA STANU WODOMIERZA - ŁĄKTA GÓRNA I ŁĄKTA DOLNA

kmirowska

W związku z wstrzymaniem wizyt inkasenta Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z/s w Łąkcie Górnej 332, podaje aktualny harmonogram podawania odczytów, celem wystawienia faktur za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Odczyty prosimy podawać według harmonogramu: 
16 – 21.11.2020 –  nieruchomości o numerach: 
ŁĄKTA GÓRNA:
2, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 38, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 68, 76, 79, 80, 81, 82, 85, 88, 93, 93a, 94, 97, 98, 101, 103, 104, 119, 121, 136, 147, 149, 151, 154, 155, 157, 161, 172, 173, 176, 184, 188, 191, 192, 197, 202, 203, 206, 208, 210, 217, 218, 222, 224, 227, 234, 237, 243, 246, 248, 249, 250, 253, 256, 267, 268, 270, 274, 274A, 275, 280, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 298, 305, 307, 310, 314, 321, 325, 327, 340, 341, 347, 348, 350, 352, 354, 358, 359, 384, 391, 393, 399, 411, 419, 420, 423, 428, 429, 431, 436, 438, 441, 443, 446, 447, 449, 452, 464, 469, 470, 473, 475, 478, 479, 481, 489, 492, 493, 498, 499, 511, 513, 514, 517.
ŁĄKTA DOLNA:
27, 28, 29, 68, 85, 108, 141, 161, 169, 190, 203, 213, 248, 297.

ODCZYTY PROSIMY PODAWAĆ:

e-mail: zgk-zegocina332@wp.pl 

tel.: 14 61 32 176 

Po upływie wyznaczonego czasu, w przypadku braku zgłoszenia aktualnego odczyty zostaną naliczone opłaty szacunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

licznik-2.jpg
Kategorie
Komunikaty