OBRAZ PANI KATARZYNY KOGUTOWICZ W KSIĄŻCE O ŚW. JADWIDZE KRÓLOWEJ

kmirowska
0 Komentarzy
10-06-2022

Z okazji 25 – lecia kanonizacji św. Jadwigi Królowej Parafia Katedralna na Wawelu, Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej oraz Siostry ze Zgromadzenia Świętej Jadwigi zainicjowali w Krakowie bardzo wiele wydarzeń. 4 czerwca odbyło się w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej 3 Forum Jadwigowe, którego celem było ukazanie związków Świętej z różnymi miejscami na polskiej i węgierskiej ziemi oraz dzielenie się doświadczeniami przeżywania duchowości św. Jadwigi Królowej w codziennym życiu w XXI wieku. Wśród prelegentów byli: ks. Prof. Jacek Urban (Dziekan Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu i opiekun Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie), dr Imre Molnar (historyk, polonista i dyplomata, autor książek), Bogusława Duda (pedagog, prezes Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej) Błażej Zając (prawnik, prezes Stowarzyszenia „Porozumienie Wschód – Zachód”). Podczas tego wydarzenia historyk i dziennikarz Piotr Stefaniak prezentował swoją książkę, którą napisał z okazji 25 – lecia kanonizacji św. Jadwigi Królowej pt. „Była i Marią i Martą. Święta Jadwiga D”Anjou (1374 – 1399)”. Jak zaznaczył ks. Prof. Jacek Urban: „Uczestnicząc w jubileuszu 25-lecia kanonizacji, m.in. przez tę książkę – album Piotra Stefaniaka, chcemy powrócić do tamtych wydarzeń, ale także niejako do Jej postaci, do form Jej kultu i do Jej wstawiennictwa u Boga. Święty Jan Paweł II nazwał Ją „najpiękniejszą postacią kobiecą w naszych dziejach.” 

Dużą radością dla całej żegocińskiej społeczności jest fakt, że na stronie 146 książki znalazł się obraz nauczyciela i pedagoga naszej szkoły - Pani Katarzyny Kogutowicz. Opisując ostatnie, tak trudne chwile Jadwigi Andegaweńskiej, którymi było Jej pożegnanie się z dzieckiem; autor zamieścił obraz pani Kogutowicz z naszej szkolnej auli zatytułowany: Macierzyństwo św. Jadwigi Królowej.

Wzruszające jest także to, że wyżej wspomniana publikacja poświęcona została pamięci zmarłego księdza proboszcza Zdzisława Sochackiego, który odwiedził nasze liceum, odprawiał Mszę świętą w kościele w Żegocinie i był wielkim przyjacielem naszej szkoły. Obraz pani Katarzyny Kogutowicz także jest o śmierci. Artystka przedstawiła pożegnanie świętej Jadwigi z córeczką w sposób taki w jaki wszyscy wierzący powinni żegnać swoich zmarłych – pełni ufności w życie wieczne.

Cieszymy się, że dzieło pani Kasi Kogutowicz zostało zamieszczone w tej ważnej publikacji.

Tekst: Agata Flaga

uploads/2022/06/jadwiga/28606042310377434771483168967495607091961671n.jpg
Kategorie
Komunikaty