OCZYSZCZONO TEREN WOKÓŁ ŚWIETLICY W BEŁDNIE

kmirowska

Również w Bełdnie zakończono w ostatnim czasie prace w ramach funduszu sołeckiego. Tym razem, uporządkowany został teren wokół dawnej Świetlicy wiejskiej, a prace obejmowały: karczowanie zakrzaczeń, plantowanie ziemi, utwardzenie placu pod parking oraz budowę dojazdu na teren projektowanego placu rekreacyjnego. Wykonawcą robót była Firma Usługowa Mateusz Giza z Bełdna, a wartość zadania wyniosła 24.419,56 złotych.

Należy przyznać, że otoczenie budynku zmieniło się nie do poznania, a jego uporządkowanie i oczyszczenie stanowi pierwszy krok do dalszego zagospodarowania tego terenu wraz z budynkiem.

uploads/2020/11/Beldno/12551055228042064698378521338023634317419647n-1.jpg
uploads/2020/11/Beldno/12551055228042064698378521338023634317419647n.jpg
uploads/2020/11/Beldno/1255234253980797679936434166340158445126035n.jpg
uploads/2020/11/Beldno/beldno-solecki-5.JPG
uploads/2020/11/Beldno/beldno-solecki-6.JPG
Kategorie
Komunikaty